דרמת אינטרנט

דרמות אינטרנט שודרו במקור באינטרנט ולא בערוצי הטלויזיה. לרוב הן קצרות יותר מבחינת אורך הפרקים או מספר הפרקים בהשוואה לכאלו ששודרו בטלויזיה.

Back to top button